Noémi Ottilia Szabo shoots the fashion editorial Wilderness

Embrace the outdoors in Noémi Ottilia Szabo and Giorgia Toscani's fashion story Wilderness.